Dostęp do informacji publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznych Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SOSW Busko-Zdrój, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198) ZARZĄDZENIE NR 30/2016 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO...