Komunikaty

Wszczęcie postepowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów pkt. żywienia w SOSW Busko-Zdrój”

Wniosek

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów pkt. żywienia w SOSW Busko-Zdrój”

Procedura przeprowadzona zostanie według Regulaminu postępowania o zamówienia publiczne i dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2014 z dnia 8 maja 2014r.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Generalny remont punktu żywienia w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
  2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego wynosi:

Wartość brutto - 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy zł 00/100)

  1. Finansowanie zamówienie będzie pochodziło z własnych środków budżetowych i jest zgodne z planem rzeczowo-finansowym jednostki.
  2. Termin realizacji: Zadanie zostanie zrealizowane całościowo, planowany termin realizacji: do 11 sierpnia 2017 r.
  3. Wymagania techniczne oraz użytkowe zawarte są w  „Warunki oferty” do niniejszej procedury stanowiące integralną całość postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-02-2017
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2017 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Wójcik
Ilość wyświetleń: 402
24 lutego 2017 13:49 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [zal_3_formularz_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:49 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [zal_2_stwior.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 13:48 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [zal_1_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)