Komunikaty

Ponowny wniosek o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego "Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW Busko-Zdrój"

Ponowny wniosek

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i  wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW Busko-Zdrój”

Procedura przeprowadzona zostanie według Regulaminu postępowania o zamówienia publiczne i dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2014 z dnia 8 maja 2014r.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa, montaż i instalacja pracowni komputerowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Ośrodek. Dostawie będzie podlegać: 11 szt. kompletnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, 40 szt. licencji dostępowych do serwera, 1 szt. switch 48 portowy, 1szt. drukarki sieciowej oraz 1 szt. serwer wraz z Ups-em.
  2. Finansowanie zamówienie będzie pochodziło z własnych środków budżetowych i jest zgodne z planem rzeczowo-finansowym jednostki.
  3. Termin realizacji: Zadanie zostanie zrealizowane całościowo, planowany termin realizacji: do 24 czerwca 2016 r.
  4. Wymagania techniczne oraz użytkowe zawarte są w załączniku nr 1 „Warunki oferty” do niniejszej procedury stanowiące integralną całość postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11-05-2016 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Wójcik
Ilość wyświetleń: 647
11 maja 2016 09:20 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [03_zal_2_formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2016 09:19 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [02a_zal_2a_formularz_cenowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2016 09:19 (Waldemar Wójcik) - Dodanie załącznika [02_zal_1_warunki_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)