Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór oferenta „Remont kuchni i magazynów punktu żywienia”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1, informuje, że dokonał wyboru oferenta, który spełnił wymogi formalne oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę na „Remont kuchni i magazynów punktu żywienia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno...

Wszczęcie postepowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów pkt. żywienia w SOSW Busko-Zdrój”

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów...

Wybór oferenta „Zakup i montaż podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1, informuje, że dokonał wyboru oferenta, który spełnił wymogi formalne oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę na „Zakup i montaż podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego”. Specjalny...

Odpowiedź na zadane pytania do wniosku o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zakup i montaż podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego"

W związku z otrzymanymi pytaniami do zapytania ofertowego w dniu 30 września 2016 roku, Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pkt 4c – producent urządzenia oferuje 24 miesięczną gwarancje. w związku z tym nasza firma może zapewnić okres gwarancji...

Wszczęcie postepowania o udzielenie zmówienia publicznego

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie polegające na wykonanie dostawy i usługę pod nazwą: „Zakup i montaż podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego „ zgodnie z załącznikiem nr 1 „Warunki...

Wybór oferenta „Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach internatu SOSW w Busku-Zdroju"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1, informuje, że dokonał wyboru oferenta, który spełnił wymogi formalne oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę na „Wymianę wykładzin podłogowych w pokojach internatu SOSW Busko-Zdrój”. Specjalny...

Przedłużenie terminu składania ofert "„Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach internatu SOSW w Busku-Zdroju"

W związku z brakiem ofert dotyczących wniosku o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach internatu SOSW w Busku-Zdroju" Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przedłuża termin składania ofert do dnia 06 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

Wybór oferenta „Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW Busko-Zdrój”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1 informuje, że dokonał wyboru oferenta, który spełnił wymogi formalne oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę na modernizację pracowni komputerowej nr 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych...