Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana wykładziny podłogowej w pokojach internatu SOSW w Busku-Zdroju"

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Wymiana wykładziny podłogowej...

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego "Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW

Oferenci zapytania ofertowego (sondażu rynku) Dotyczy: „Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW Busko-Zdrój” W związku z otrzymanymi ofertami w dniu 17 marca 2016 roku, Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo informuje, że na przedmiotowe zadanie wpłynęło 4 oferty. Zamawiający...

Przedłużenie terminu składania ofert "Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW Busko-Zdrój"

W związku z otrzymanymi pytaniami do zapytania ofertowego w dniu 11 marca 2016 roku, Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo przedłuża termin składania ofert do dnia 17 marca 2016 roku do godziny 12.00. Termin ten jest ostateczny i nie będzie już wydłużany. Ponadto Dyrekcja Specjalnego Ośrodka...

Wniosek o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego "Modernizacja pracowni komputerowej nr 4 w SOSW

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Modernizacja pracowni komputerowej...

Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds. finansowych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędznicze została wybrana Pani Jolanta Chrobot.

Oferty pracy - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada...

Wynik naboru na stanowisko wychowawcy grup wychowawczych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju ogłasza, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dokonano wyboru na stanowisko wychowawcy grup wychowawczych Pana Marcina Kilijanka. Dyrektor G. Grochowska

Oferty pracy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy grup wychowawczych. Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki leczniczej. Preferowane kwalifikacje: wykształcenie...