Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybór oferenta „Remont kuchni i magazynów punktu żywienia”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1, informuje, że dokonał wyboru oferenta, który spełnił wymogi formalne oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę na „Remont kuchni i magazynów punktu żywienia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno...

Wszczęcie postepowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów pkt. żywienia w SOSW Busko-Zdrój”

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Przeprowadzenie procedury rozeznania rynku i wyboru oferenta na wykonanie usługi pod nazwą: „Remont kuchni i magazynów...