Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 20-05-2013 roku, wykonanie decyzji ŚPWIS z dnia 24-07-2012 nr SE-9020.6.2012.

Kontrola projektu

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. . Kontrola projektu Nr PKOL.09.02.00-26-006/11, przeprowadzona 15/17-05-2013

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 22-09-2012 roku, wykonanie decyzji ŚPWIS z dnia 24-07-2012 nr SE-9020.6.2012.

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 20-09-2012 roku, wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji ŚPWIS z dnia 21-07-2012 nr SE-9020.6.2012.

Kontrola przygotowania Ośrodka do roku szkolnego 2012/2013

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola z przygotowania obiektów Ośrodka do roku szkolnego 2010/2011 pod względem bhp i ppoż, przeprowadzona 07-09-2010 roku.

Kontrola

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola przeprowadzona 21-06-2012 r. w zakresie: - prawidłowości naliczania wynagrodzeń na realizację godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2011/2012 - prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w gimnazjum, LO, Szkole Policealnej -...

Kontrola kompleksowa

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola kompleksowa przeprowadzona 26-06-2012 r. w zakresie bieżącego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń dydaktycznych szkoły, warunków procesu nauczania, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych szkoły, bloku w-f, szlaków komunikacyjnych, otoczenia budynku...

Kontrola planowa

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty oddział w Busku-Zdroju . Kontrola planowa, przeprowadzona 25-05-2012 , zadnia nadzoru pedagogicznego

Kontrola z zakresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Naczelna Izba Kontroli delegatura w Kielcach. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, data rozpoczęcia 09-05-2012 r..

Kontrola bazy Ośrodka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola przygotowania bazy Ośrodka do roku szkolnego 2011/2012 pod względem zachowania bezpieczeństwa przeprowadzona 30-09-2011 roku