Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola z nadzoru pedagogicznego

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty Kontrola z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego dn. 27-28.05.2010 r. Tematyka kontroli: zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w zakresie liczby godzini rodzaju zajęć, z przepisamiprawa oraz zaleceniami wynikającymi z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaleceń nie wydano.