Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola ZUS

Zakład ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Kontrola ZUS w Kielcach z dnia 14-07-2011

Kontrola projektu „Inwestuj w siebie”

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. . Kontrola projektu „Inwestuj w siebie”, przeprowadzona 12-07-2011

Kontrola dotycząca monitorowania godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26-01-1982 roku – Karta Nauczyciela

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Kontrola, przeprowadzona 15-02-2011 roku dotycząca monitorowania szkół w zakresie wykorzystania godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26-01-1982 roku – Karta Nauczyciela

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 14-12-2010 roku, wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji PPIS w Busku-Zdroju z dnia 17-11-2008 nr SE-4125/4/2008.

Kontrola akt osobowych pracowników

Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Kontrola, przeprowadzona 31-12-2010 roku, sprawdzająca poprawność akt osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola nadzoru pedagogicznego

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Kontrola planowa, przeprowadzona 25-11-2010 roku, z prawidłowości wykonywania przez dyrektora zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego.

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 07-09-2010 roku wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji nr SE-4125/4/2008 z dnia 17-11-2008 roku.

Kontrola z zakresu przygotowania obiektów Ośrodka do roku szkolnego 2010/2011

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola z przygotowania obiektów Ośrodka do roku szkolnego 2010/2011 pod względem bezpieczeństwa przeprowadzona 07-09-2010 roku.

Kontrola z zakresu organizacji zajęć rewalidacyjnych.

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Kontrola planowa, przeprowadzona 27-28.05.2010 roku w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Kontrola przeprowadzona w dn. 25.02.2010 r. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez...