Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. Kontrola przeprowadzona w dn. 25.02.2010 r. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez...

Kontrola z nadzoru pedagogicznego

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty Kontrola z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego dn. 27-28.05.2010 r. Tematyka kontroli: zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w zakresie liczby godzini rodzaju zajęć, z przepisamiprawa oraz zaleceniami wynikającymi z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaleceń nie wydano.