Statut

Wybierz rok

Statut SOSW

Powyższy Statut jest tekstem ujednoliconym, przyjętym w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2015 roku z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015 roku