Aktualności

Wybierz rok

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 22-09-2012 roku, wykonanie decyzji ŚPWIS z dnia 24-07-2012 nr SE-9020.6.2012.

Kontrola przygotowania Ośrodka do roku szkolnego 2012/2013

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola z przygotowania obiektów Ośrodka do roku szkolnego 2010/2011 pod względem bhp i ppoż, przeprowadzona 07-09-2010 roku.

Kontrola kompleksowa

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola kompleksowa przeprowadzona 26-06-2012 r. w zakresie bieżącego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń dydaktycznych szkoły, warunków procesu nauczania, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych szkoły, bloku w-f, szlaków komunikacyjnych, otoczenia budynku...

Kontrola planowa

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty oddział w Busku-Zdroju . Kontrola planowa, przeprowadzona 25-05-2012 , zadnia nadzoru pedagogicznego

Kontrola z zakresu kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Naczelna Izba Kontroli delegatura w Kielcach. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, data rozpoczęcia 09-05-2012 r..

Kontrola bazy Ośrodka

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wydział Edukacji i Sportu. Kontrola przygotowania bazy Ośrodka do roku szkolnego 2011/2012 pod względem zachowania bezpieczeństwa przeprowadzona 30-09-2011 roku

Kontrola ZUS

Zakład ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Kontrola ZUS w Kielcach z dnia 14-07-2011

Kontrola projektu „Inwestuj w siebie”

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. . Kontrola projektu „Inwestuj w siebie”, przeprowadzona 12-07-2011

Kontrola dotycząca monitorowania godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26-01-1982 roku – Karta Nauczyciela

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Kontrola, przeprowadzona 15-02-2011 roku dotycząca monitorowania szkół w zakresie wykorzystania godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26-01-1982 roku – Karta Nauczyciela

Kontrola sprawdzająca

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona 14-12-2010 roku, wykonanie obowiązku wynikającego z zarządzeń decyzji PPIS w Busku-Zdroju z dnia 17-11-2008 nr SE-4125/4/2008.